Strona główna

Ankieta

Aktualności w IKF ON

Portal filmowy "Pociąg" online

Kontakt

Deklaracja dostępności

Zasady odsyłania filmów

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa ZZB/0000756/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku
realizowana od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2025 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl.

Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2024: 310.833,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2024: 189.597,70 zł
Krótki opis zadania: Projekt zapewnia 299 osobom niewidomym samodzielny dostęp do 14 filmów fabularnych i 8 odcinków serialu, poprzez zaadaptowanie ich do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz rozdystrybuowanie na dostępnych nośnikach. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na nośnikach elektronicznych w ilościach wynikających z zamówień osób niewidomych, zapisanych w bazie danych IKF ON „Pociąg. Filmy są wysłane do 299 osób niewidomych na płytach DVD i udostępnione on-line. Osoby niewidome mogą oglądać zaadaptowane filmy w komfortowych warunkach domowych, mogą powtórzyć sceny trudne w odbiorze by bezwzrokowo objąć jak najwięcej elementów składających się całość filmu, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa 00565/23/FPK/FINA z dnia 23 marca 2023 roku
realizowana od 1.01.2023 do 31.12.2025 roku

Projekt umożliwi prezentację 48 wartościowych i ambitnych filmów, osobom niewidomym z całej Polski (dalej ON), dotąd wykluczanych z otwartego życia filmowego z powodu inwalidztwa i barier w samodzielnym dotarciu do instytucji kultury.

Co rok 16 filmów będzie dostosowywanych do potrzeb ON przez wykonanie audiodeskrypcji (dalej AD) i prezentowanych on-line 72 ON na dedykowanym portalu filmowym - Internetowym Klubem Filmowym ON „Pociąg” (dalej IKF ON). IKF ON zaprezentuje alternatywne, wobec obowiązujących w kulturze masowej standardów, sposoby wykorzystania filmowego medium z całym jego poznawczym i kulturotwórczym potencjałem, na rzecz osób niepełnosprawnych.

Będzie zorganizowanych także 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii z udziałem 1.680 niewidomych uczestników obejmujących spotkanie z twórcami, artystami i krytykami filmu. Z rejestracji 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii skorzysta grupa 3.360 niewidomych uczestników.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.01.2023 do 31.12.2025: 149.700,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.01.2023 do 31.12.2025: 69.000,00 zł
Krótki opis zadania: Będzie zorganizowanych 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii z udziałem 1.680 niewidomych uczestników obejmujących spotkanie z twórcami, artystami i krytykami filmu. Z rejestracji 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii skorzysta grupa 3.360 niewidomych uczestników. Niepełnosprawni uczestnicy zadania będą oglądać filmy w komfortowych warunkach domowych. Projekcja on-line umożliwi im powtórzenie scen trudnych w odbiorze, by mogli bezwzrokowo objąć i zrozumieć jak najwięcej elementów składających się na film, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.
W ramach zadania odbędzie się 48 prezentacji on-line ambitnych, niekomercyjnych filmów oraz 48 wydarzeń kulturalnych z zakresu kinematografii co umożliwi integrację i budowanie więzi społecznych i kulturalnych twórców kina i uczestników zadania a także promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, oraz upowszechnianie ambitnego, niekomercyjnego repertuaru filmowy wśród osób wykluczanych dotąd z odbioru kina z powodu niepełnosprawności wzroku.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa DUK.601.39.2023
realizowana do 31 grudnia 2023 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl. Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


Stowarzyszenie „De Facto" uruchomiło Portal filmowy „Pociąg”online dostępny w zakładce Portal filmowy „Pociąg” online

Portal filmowy „Pociąg” to aplikacja internetowa, umożliwiająca oglądanie filmów online. Na portalu będą udostępniane filmy i spektakle operowe z audiodeskrypcją. Portal został stworzony w trosce o Państwa wygodę. Portal filmowy dla osób niewidomych „Pociąg” online to autorski projekt Stowarzyszenia „De Facto". Został przetestowany przez osoby niewidome. Jest w pełni dostępny dla czytników ekranu, daje możliwość odtwarzania filmów a także regulacji głośności, przełączania w tryb pełnego ekranu, przewijania do przodu i do tyłu oraz płynnej zmiany strumienia pomiędzy audio i video.

Od 01.01.2021 roku wszystkie filmy z programu IKFON „Pociąg” są regularnie zamieszczane na portalu filmowym „Pociąg” online.

By korzystać z Portalu filmowego „Pociąg”, trzeba zapoznać się z regulaminem portalu i oświadczeniem RODO a następnie wypełnić ankietę i własnoręcznie podpisany oryginał przesłać na adres: Stowarzyszenie „De Facto”09-400 Płock, ul.Małachowskiego 4b/3

Konta użytkowników zakładane są przez administratora. Po założeniu konta na Portalu filmowym „Pociąg” przez Stowarzyszenie „De Facto” użytkownik otrzyma mail z dokładną instrukcję użytkownika oraz informacją o założonym koncie i hasłem tymczasowym, które podczas pierwszego logowania należy zmienić na własne. Osoby korzystające z Portalu znajdą tam filmy, spektakle operowe z audiodeskrypcją oraz informacje od kiedy są dostępne oraz „szczegóły projekcji” w których są zamieszczane wprowadzenia do filmów i spektakli. Po obejrzeniu filmu zachęcamy do korzystania z zakładki „Forum filmu” gdzie oglądający mogą zamieścić opinię o filmie. Na forum będzie prowadzona dyskusja z innymi członkami forum oraz moderatorem filmu.

Ankieta portal filmowy „Pociąg”
Regulamin portalu filmowego „Pociąg”
Oświadczenie RODO

Portal filmowy dla Osób Niewidomych „Pociąg” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”


Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” mknie rozpędzony przez 2019, 2020 i 2021 rok. W każdym roku funkcjonowania klubu filmowego obejrzymy 16 filmów z audiodeskrypcją.

Wprowadzenia do filmu przygotują oraz dyskusję poprowadzą moderatorzy klubu i krytycy filmowi.

Pokazy filmowe odbywają się regularnie, zgodnie z programem klubu. Filmy z audiodeskrypcją otrzymujecie Państwo na adres korespondencyjny.

Jeśli jesteście Państwo osobą niewidomą lub słabowidzącą i posiadacie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku zapoznajcie się z ankietą zgłoszeniową i regulaminem. Szczegóły w zakładce Ankieta. Serdecznie zapraszamy.

Program IKFON i Klubu Konesera „Pociąg” na rok 2020

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” dofinansowywano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” będzie jechał przez trzy kolejne lata. Rok 2016,2017,2018.I nadal będzie finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet Edukacja Kulturalna.

Od września 2016 w ramach IKFON rozpoczyna działalność Klub Konesera (KK) W Klubie Konesera będzie można oglądać filmy, które przeszły do kanonu polskiego i światowego kina. Dyskusję podczas pokazu filmu w KK poprowadzą krytycy filmowi: Anita Piotrowska, Maciej Gil, Artur Zaborski i Jacek Dziduszko.

Pokazy filmów w Kubie Konesera będą odbywać się równolegle z pokazami filmów w IKFON w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień. Zasady korzystania z klubu konesera są tożsame z zasadami IKFON.

Aktualną ankietę i regulamin znajdziecie Państwo w zakładce Ankieta.

Przebieg dyskusji oraz jej podsumowanie każdego pokazu filmu zakładce Aktualności w IKFON.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Copyright (c) 2024 defacto.org.pl